Koncerty

Ročník 2023

Zahajovací VARHANNÍ KONCERT

Sedmá komnata mého já aneb Mezi anděly a múzami

Hudba podél Dyje

Děti a hudba III.

Čtvero ročních dob

Čtvero ročních dob

Cimbál a varhany ve starém stylu

Legenda o sv. Ludmile

Ročník 2022

Kohout v barokním hávu

ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU

Fauré – Requiem

Schubert – Smrt a dívka

Fauré – Requiem

Schubert – Smrt a dívka

Koncert ke Dnům evropského dědictví

Koncerty A. Vivaldiho

Děti a hudba II

Klášterní hudební rozjímání

Hra světla a temnoty

Melodram světla, tance a hudby

Variace na starý chorál

Ročník 2021

Struny a píšťaly současně

Věčné světlo

Pergolesi Stabat Mater

Laetentur Coeli

Koncert v rámci drnholeckého vinobraní

Pergolesi Stabat Mater

Benefiční koncert „Pro varhany“

Hommage à Camille Saint-Saëns

100 let od úmrtí

Duchovní hudba raně barokní Moravy

ze dvora kardinála Ditrichsteina

Vivat Vivaldi a Mozart

Sólo pro flétnu

Omnes ad maiorem Dei gloriam

Varhanní koncert — 4 ruce 4 nohy

Děti a hudba

Děti a hudba

České varhanní baroko

Epilog – Adventní matiné

Adventus carminum

Ročník 2020

Barokní dialog trubky a varhan

Zahajovací koncert mezinárodního festivalu

Loutnový koncert

Na dvorech Habsburků

Mozart a přátelé

Čtyřlístek

Harmonie píšťal

Poděkování za úrodu

Francouzské inspirace

Ozvěny sopránů v Leiser Berge

Poezie ve vokální hudbě