Barokní dialog trubky a varhan

23. 8. 2020 v 19:00
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vranov nad Dyjí

Zahajovací koncert česko-rakouského mezinárodního hudebního festivalu „Silberbauerovo hudební Podyjí“, který si bere za své jméno znojemského barokního stavitele varhan, který působil v oblasti Podyjí.

Na koncertě v rámci festivalu „Silberbauerovo hudební Podyjí“ vystoupí uznávaný italský varhanista Marco Paolacci a barokní trumpetista Alexander Kastner z Rakouska.

Koncert se koná pod záštitou starosty Vranova nad Dyjí pana Ing. Lubomíra Vedry.

Událost na Facebooku

Účinkující

 • Narodil se v roce 1985 v Bolzánu (Jižní Tyrolsko).

  Studoval varhanní, klarinetovou a církevní hudbu (se zaměřením na sbormistrovství a gregoriánský chorál) v Bolzánu, Innsbrucku, Vídni (Peter Planyavsky, Pier Damiano Peretti) a Toulouse (Michel Bouvard, Jan Willem Jansen).

  Po několika zkušenostech v oboru církevní hudby byl v září 2014 jmenován kolegiálním dirigentem a varhaníkem cisterciáckého kláštera Zwettl, kde je zodpovědný za cenné historické varhany Johanna Ignaze Egedachera (1731) a organizaci hudební koncertní sezóny. Velmi významná pro něj byla dlouhodobá práce s pěveckým sborem Louis Braille Vienna, sborem nevidomých zpěváků, který mu bylo umožněno vést po dobu 5 let. Jako koncertní varhaník vycestoval Marco Paolacci do několika evropských zemí (včetně Itálie, Rakouska, Německa, Francie, Španělska, České republiky, Slovenska) a vystupoval jako sólista významných historických nástrojů /varhany katedrály Cuenca - Španělsko (Juliàn de la Orden, 1770), Wöckherlovy varhany (1642) františkánského kostela ve Vídni a varhany Notre Dame du Taur (Puget, 1880) v Toulouse/.

  Na podzim 2016 se Marco Paolacci stal učitelem na církevní Konzervatoři v diecézi St. Pölten - kde mimo jiné vyučuje varhanní, klavírní a souborovou hru. Od roku 2018 vede také sborový kurz v Dolním Rakousku.

  Kromě práce varhaníka je členem Wiener Choralschola, souboru pro gregoriánský chorál a ranou polyfonii, a vystupuje jako mluvčí pro varhany, církevní hudbu, chorální dirigování a gregoriánský chorál.

  Od roku 2018 je uměleckým ředitelem festivalu „Internationalen Konzerttage“ kláštera Zwettl.

 • Od 12 let absolvoval lekce trumpety na hudební škole ve Zwettlu (E. Zimmermann) a soukromě (A. Wohak), od roku 1988 studoval instrumentální a vokální pedagogiku a trumpet na vídeňské konzervatoři a v akademickém roce 1994/95 na konzervatoři Européen v Paříži (G. Touvron). Je zakladatelem koncertního dua Eichinger/Kastner (varhany, klavír a trumpeta), vystupuje se souborem QUINTBRASS, se symfonickými orchestry, divadelními a v sólových projektech. Účinkuje v big bandu ve Zwettlu a v hudebním sdružení C. M. Zieher Zwettl. Od roku 1989 pedagogicky působí v asociaci hudební školy Groß Gerungs a hudební školy Waldhausen od roku 1995. V roce 2004 se stal vedoucím komunitního centra sdružení hudebních škol Waldhausen-Großgöttfritz-Rastenfeld-Schweiggers a od školního roku 2013/14 je ředitelem regionální hudební školy Waldviertel-Mitte. Přednáší pro dolnorakouskou dechovou filharmonii a je odborný konzultant dolnorakouské dechové hudby (NÖBV). Od roku 1997 pořádá semináře pro trumpetisty a jiné dechové nástroje pro Klangburg Rappottenstein. Spolupracuje s mezinárodně uznávanými hudebníky jako jsou Ack van Rooyen, Andy Haderer, Rüdiger Baldauf, Karl Steininger, Thomas Faulhammer, Andreas Lackner aj.

Vstupné

Vstupné dobrovolné

Program

Georg Muffat
(1653–1704)
Toccata decima
ze sbírky: Apparatus Musico Organisticus 1690
Johann Christoph Pepusch
(1667–1752)
Konzert in D
Largo–Allegro–Grave–Marche–Menuet
Gottlieb Muffat
(1690–1770)
Ciacona in h
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756–1791)
Andante KV 616
John Alcock the Elder
(1715–1806)
Voluntary in D
Arvo Pärt/Marco Paolacci
(*1935)
Pari Intervallo
Johann Pachelbel
(1653–1706)
Partite diverse sopra
Was Gott tut, das ist wohlgetan
Georg Friedrich Händel
(1685–1757)
Suita z Vodní hudby
Alla Hornpipe–Lentement–March

Místo

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je farní kostel v římskokatolické farnosti Vranov nad Dyjí, nachází se v centru městyse Vranov nad Dyjí. Je pozdně románskou stavbou později přestavěnou do gotického slohu. Kostel je v rámci areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie s farou chráněn jako kulturní památka České republiky. Kostel byl postaven v první polovině 13. století a později byl nadále rozšiřován, kostel ve své původní podobě byl v roce 1645 vydrancován Švédy a zůstaly z něj pouze základy, které jsou uchovány v základech zdí současného kostela. Kostel byl nově vystavěn v roce 1685 za podpory šlechtického rodu Althannů, tento rod podporoval kostel i v dalších letech. Mimo jiné hraběnka Marie Anna Althannová darovala kostelu oltářní obraz Panny Marie. Kolem roku 1700 byla kostelní loď zaklenuta, kolem roku 1720 byla stržena původní věž a v roce 1720 byla postavena nová zděná věž. V roce 1767 byla opravena střecha a v roce 1778 byl zaklenut chór. Mezi lety 1781 a 1782 byla opravena hřbitovní zeď a o rok později byl postaven domek hlídače, který byl po roce 1800 přestavěn na kostnici - nicméně byl brzy zbořen. Ve třicátých letech 20. století pak byl kostel opraven, mezi lety 1933 a 1934 bylo opraveno okolí kostela a v roce 1936 byl opraven interiér. v roce 1957 byly do kostela instalována naftová kamna, v roce 1958 byl kostel vymalován a v roce 1968 a 1969 byla postupně rekonstruována střecha sakristie a kněžiště. V roce 1986 pak střecha kostela byla opravena opět.

Více o varhanách
Zpět na všechny koncerty