Varhany

Seznam varhan

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Vranov nad Dyjí

Podle záznamu ve varhanách jde o dílo znojemského varhanáře Josefa Silberbauera z roku 1778.

Zápis praví: Roku 1778 byly skrze znojemského městského varhanáře pana Josefa Silberbauera tyto nové varhany zde vystavěny. A tyto skrze téhož včetně stolařské, zámečnické a sochařské práce za 600 zlatých zhotoveny. Štafírovi bylo zaplaceno tehdejším panem farářem Josefem Fischerem a učitelem Janem Karlem Schwarzem 70 zlatých.

Rejstříková dispozice

Hlavní stroj (C-c3, 45 tónů – krátká oktáva)

 • Flöte
 • Quinta Dena
 • Principal
 • Spitzflöte
 • Quinta
 • Octava
 • Quindecima
 • Mixtura

Pedál (C-a)

 • Sub Bass
 • Principal Bass
 • Octav Bass

Positiv v zábradlí (C-c3, krátká oktáva, 45 tónů)

 • Copl Major
 • Copl Minor
 • Principal
 • Quindecima
 • Octava

zámecká kaple sv. Ludvíka, Jevišovice

Jedná se o stolní varhanní positiv brněnského varhanáře Jana Výmoly z roku 1754. Původním majitelem byl klášter cisterciáků ve Žďáru nad Sázavou. Další zápis uvádí opravu a ladění autorem v roce 1762. V roce 2010 restaurován varhanářem Daliborem Michkem.

Rejstříková dispozice

 • Copula Maior
 • Copula Minor
 • Principal
 • Octava

kostel Nejsvětější Trojice Drnholec, Drnholec

kostel sv. Martina, Göllersdorf

kostel sv. Linharta, Kdousov

kostel P. Marie, Ochranitelky Groß-Enzersdorf

kostel sv. Jakuba Staršího, Merkersdorf

kostel sv. Jana Křtitele, Mailberg

kostel sv. Josefa, Jevišovice

klášterní kostel Opatství Geras

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Rancířov

dominikánský kostel, Retz

dominikánský kostel Povýšení sv. Kříže, Znojmo

kostel sv. Jakuba Staršího, Unterretzbach

klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava, Louka u Znojma

kostel sv. Štěpána, Weikertschlag an der Thaya

kostel sv. Ondřeje, Groβstelzendorf

kostel sv. Mikuláše, Röschitz