K poctě 100. výročí od úmrtí blah. Jakoba Kerna

15. 9. 2024 v 15:00
klášterní kostel
Opatství Geras

Účinkující

  • Pavel Hromádka – trubka
  • Jan Gottwald – varhany, varhanni pozitiv

Vstupné

Vstupné dobrovolné

Program

V přípravě

Místo

Klášter Geras byl založen v roce 1153 jako dceřiný klášter Seelau Ekbertem a Ulrichem z Pernegg a byl osídlen Seelauer Chorherren. Klášter má bohatou historii, která zahrnuje jeho zničení během války mezi králem Ottokarem II. Přemyslem a Rudolfem z Habsburku v roce 1278, plenění husity v letech 1419-1436 a obsazení Maďary v roce 1486. V 18. století prošel klášter řadou rekonstrukcí a rozšíření pod vedením opata Nikolaus Zandt, který přivedl významné umělce, jako byli Joseph Munggenast a Paul Troger. Architektonicky je klášter známý svým Marmorsaalem s nádherným freskem od Paula Trogera, knihovnou s freskami od Josefa Winterhaldera a řadou dalších uměleckých děl. Stiftskirche, hlavní kostel kláštera, je románská bazilika, která byla později gotizována a v 18. století barokizována.

Více o varhanách
Zpět na všechny koncerty