Děti a hudba IV.

11. 10. 2024 v 18:00
kostel Nejsvětější Trojice
Drnholec

Vstupné

Vstupné dobrovolné

Místo

Kostel Nejsvětější Trojice je římskokatolický chrám v městysi Drnholec, okres Břeclav. Pozdně barokní stavba dle návrhu architekta Františka Antonína Grimma byla vystavěna v letech 1750–1757. Nahradila starší gotický kostel, následně přebudovaný na faru. Chrám slouží jako farní kostel farnosti Drnholec a je chráněn jako kulturní památka České republiky. Kostel je jednolodní orientovaná stavba půdorysu kříže, s obdélnou lodí po stranách mírně rozšířenou krátkými rameny. Východní stranu lodi uzavírá segmentové kněžiště, po stranách doplněné čtyřbokými stavbami sakristie a kaple, s oratořemi v patře. Západní část lodi uzavírá průčelí s hlavním vstupem, po stranách doplněné dvojvěžím se zvonicemi. Fasádu západního průčelí pokrývají pilastry nesoucí rizalit zakončený trojúhelníkovým štítem. Nad vstupním portálem je balkónové okno. Další okna jsou prolomena v bočních stěnách lodi a v kněžišti. Fasády chrámu rozčleňují nárožní lizény. V postřešní úrovni obíhá stavbu mohutná dělicí římsa. Hlavní oltář kostela je soudobý, se sochařskou výzdobou od Ondřeje Schweigla. Uprostřed něj je umístěn obraz svaté Trojice od Josefa Sterna, po stranách sochy svatého Cyrila a Metoděje. V lodi jsou umístěny dva protějškové retabulární oltáře s obrazy od Josefa Sterna. Původní je i přízední kazatelna, křtitelnice a varhanní skříň. Ve věžích visí velký zvon z roku 1829, a dále dva menší zvony z roku 1919.

Více o varhanách
Zpět na všechny koncerty