Polská inspirace

24. 8. 2024 v 19:00
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vranov nad Dyjí

Událost na Facebooku

Účinkující

  • Katarzyna Czubek je polská hudebnice specializující se na hru na zobcovou flétnu a historický hoboj. Působí jako odborná asistentka na Hudební akademii v Krakově, kde se s prof. Erikem Bosgraafem podílí na výuce hry na zobcovou flétnu. Katarzyna absolvovala studium zobcové flétny na Conservatorium v Amsterdamu pod vedením Jorgeho Isaaca a na Hudební akademii v Krakově u prof. Petera Holtslaga. Historický hoboj studovala na Conservatorio di Verona u prof. Paola Grazziho. Spolu s Annou Jankowskou je kurátorkou a organizátorkou festivalu staré hudby Młoda Muzyka Dawna, který je platformou pro mladé ansámbly specializující se na historický repertoár. Katarzyna vystupovala s uznávanými soubory, mimo jiné s Les Ambassaduers (dir. A. Kossenko), Cappella Cracoviensis (dir. T. Adamus), Arte dei Suonatori (dir. A. Goliński), Ukho Ensemble Kyiv (dir. Luigi Gaggero), Cappella Neapolitana (dir. Antonio Florio) a mnoho dalších. Pravidelně je zvána jako porotce na celostátních soutěžích zobcových fléten v České republice (Ostrava a Teplice).
  • Absolvoval varhanní třídu Prof. Dr. Christopha Bosserta na Hochschule für Musik ve Würzburgu a varhanní třídu na Hudební univerzitě Fryderyka Chopina ve Varšavě. Studoval ve třídě Prof. F. Danksagmüllera na Hochschule für Musik v Lübecku. Vítěz soutěží: Felixe Nowowiejského v Poznani (2017), zvláštní cena Antalffy-Preis za nejlepší interpretaci skladeb na historické varhany na Mezinárodní varhanní soutěži ION v Norimberku (2016), 1. místo na Internationaler Kinoorgel-Wettbewerb v Berlíně (2015), 2. místo a cena publika na Mezinárodní improvizační soutěži ve Schwäbisch Gmündu (2019). Vystupuje v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Itálie, Norsko, Česká republika, Maďarsko, Litva, USA). Filip Presseisen nahrával také pro polský rozhlas a televizi a německý rozhlas MDR. V roce 2020 získal doktorát v oboru instrumentální hudba a v roce 2024 postdoktorát. Je docentem na Institutu církevní hudby v Krakově a expertem ministra kultury a národního dědictví v oblasti památkové péče o varhany. Jako komorní hudebník pravidelně spolupracuje se skupinou Capella Cracoviensis.

Vstupné

Vstupné dobrovolné

Program

Georg Muffat
(1653–1704)
Toccata prima (Apparatus musico-organisticus)
Giovanni Battista Cocciola
(?–1625)
"Veni dilecte mi" z varhanního alba Tabulaturae Braunsbergenses-Olivenses
Filip Presseisen
Intermezzo (improvizace)
Johann Sebastian Bach
(1685–1750)
Allemande, BWV 1013
Johann Ludwig Krebs
(1713–1780)
Varhanní imitace slavíka, WV 424
Georg Friedrich Händel
(1685–1759)
Sonáta d-moll pro zobcovou flétnu a basso continuo, HWV 367a
Johann Caspar Kerll
(1627–1693)
Capriccio Sopra il Cucu
Filip Presseisen
Intermezzo (improvizace - varhany)
Katarzyna Czubek
Intermezzo (improvizace - flétna)
Francesco Rognoni
(1570–1626)
Quanti Mercenarij (Selva de varii passaggi 1620)

Místo

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je farní kostel v římskokatolické farnosti Vranov nad Dyjí, nachází se v centru městyse Vranov nad Dyjí. Je pozdně románskou stavbou později přestavěnou do gotického slohu. Kostel je v rámci areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie s farou chráněn jako kulturní památka České republiky. Kostel byl postaven v první polovině 13. století a později byl nadále rozšiřován, kostel ve své původní podobě byl v roce 1645 vydrancován Švédy a zůstaly z něj pouze základy, které jsou uchovány v základech zdí současného kostela. Kostel byl nově vystavěn v roce 1685 za podpory šlechtického rodu Althannů, tento rod podporoval kostel i v dalších letech. Mimo jiné hraběnka Marie Anna Althannová darovala kostelu oltářní obraz Panny Marie. Kolem roku 1700 byla kostelní loď zaklenuta, kolem roku 1720 byla stržena původní věž a v roce 1720 byla postavena nová zděná věž. V roce 1767 byla opravena střecha a v roce 1778 byl zaklenut chór. Mezi lety 1781 a 1782 byla opravena hřbitovní zeď a o rok později byl postaven domek hlídače, který byl po roce 1800 přestavěn na kostnici - nicméně byl brzy zbořen. Ve třicátých letech 20. století pak byl kostel opraven, mezi lety 1933 a 1934 bylo opraveno okolí kostela a v roce 1936 byl opraven interiér. v roce 1957 byly do kostela instalována naftová kamna, v roce 1958 byl kostel vymalován a v roce 1968 a 1969 byla postupně rekonstruována střecha sakristie a kněžiště. V roce 1986 pak střecha kostela byla opravena opět.

Více o varhanách
Zpět na všechny koncerty