Variace na starý chorál

23. 10. 2022 v 17:00
kostel sv. Mikuláše
Röschitz

Účinkující

 • Petr Kolař – varhany
 • Je zakladatelkou spolku Opus Organum, který usiluje o propagaci a budoucí restaurování varhan převážně znojemské varhanní školy. Na tuto činnost navazuje vznikem festivalu Silberbauerovo hudební Podyjí, jehož je ředitelkou a dramaturgyní. Cílem festivalu je hudebně propojovat české a rakouské pohraničí. Díky této aktivitě je největším přínosem pro obor budoucí zrestaurování cenných nástrojů od Josefa Silberbauera. V prosinci 2021 vyšlo její první sólové CD Silberbauer ve Vranově nad Dyjí u vydavatelství Arta Music.

  Kateřina Málková je propagátorkou převážně barokních děl, ale i soudobých skladatelů. Vždy se snaží nalézt nová místa s méně známými nástroji a zasluhuje se o jejich propagaci širší veřejnosti. Organizuje řadu koncertů jak na jižní Moravě, tak v Dolním Rakousku. Vedle sólové koncertní hry se věnuje i pedagogické činnosti. Vystoupila na festivalech v Rakousku, Slovensku, Švýcarsku, Německu, Lotyšsku, Litvě aj. Spolupracuje s orchestry jakou jsou Český národní symfonický orchestr, Severočeská filharmonie, orchestr Atlantis, Collegium magistrorum, Filharmonie Bohuslava Martinů, Sedunum String Orchestra a další. Hru na varhany studovala na konzervatoři v Brně ve třídě Petra Kolaře, poté pokračovala v magisterském studiu na Akademii múzických umění v Praze u Jaroslava Tůmy. Během studií absolvovala roční zahraniční stáž v německém Lübecku u Arvida Gasta.

 • Barbora Šteflová vystudovala hru na hoboj na brněnské konzervatoři u Gabriela Sýkory a Hany Drábkové a poté na Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením Dušana Foltýna. Tam také dokončila své doktorské studium, zaměřené na české skladby pro hoboj druhé poloviny 20. století. Sólově vystoupila v roce 2006 s orchestrem Ensemble Opera Diversa, v letech 2010 a 2018 potom s Janáčkovou Filharmonií Ostrava. Těžiště jejího zájmu je v komorní hudbě. V roce 2009 spolupracovala s Kubínovým kvartetem, v roce 2019 získala se souborem Trio Aperto 3. místo na mezinárodní soutěži komorní hudby AEMC v Montecassianu a s tímtéž souborem se zúčastnila mezinárodní konference AEMC Music, communication and performance 2020. Spolupracuje s Českým rozhlasem při vytváření premiérových nahrávek komorních skladeb českých autorů. Je první hobojistkou orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno a také je členkou souborů Trio Opera, Trio Aperto a kapely HaChucpa. Spolupracuje rovněž s orchestry BCO a Ensemble Opera Diversa. • Pěvecký sbor GAUDEAMUS Brno působí na české sborové scéně od roku 1996, kdy jej založil přední ukrajinský sbormistr a dirigent Alexander Vacek.
  Z původně univerzitního sboru se v průběhu let vyvinulo samostatné těleso, jehož členy jsou v současnosti jak studenti, tak absolventi vysokých škol.
  Od roku 2012 prošli sborem zpěváci ze 13 různých zemí. Sbor každoročně pořádá koncerty a účastní se sborových festivalů jak doma, tak v zahraničí. Jeho rozsáhlý koncertní repertoár zahrnuje skladby a capella i vokálně-instrumentální díla českých a světových skladatelů od renesance až po současnou tvorbu. Pod vedením sbormistryň Daši Karasové a Martiny Kirové si sbor drží postavení jednoho z předních českých amatérských sborových těles. V posledních letech se Gaudeamus snaží uvádět dramaturgicky neotřelé projekty a jejich prostřednictvím posluchačům přibližovat více i méně známá sborová díla minulosti, především pak propagovat soudobou českou a zahraniční sborovou tvorbu. Za dobu své existence se Gaudeamus s úspěchem prezentoval na mnoha domácích i zahraničních festivalech a soutěžích. Roku 2017 se stal laureátem Grand Prix na XII. Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby
  v Bratislavě. Gaudeamus pravidelně spolupracuje s českými i zahraničními soubory a orchestry.

  www.gaudeamus-brno.czVstupné

Vstupné dobrovolné

Program

Hans Leo Hassler
(1564–1612)
Dixit Maria
Mychajlo Verbyckyj
(1815–1870)
Anhel vopijaše
John Tavener
(1944–2012)
The Lamb
John Tavener
(1944–2012)
A Hymn to the Mother of God
Josep Vila
(*1966)
Missa "Sanctus-Benedictus" - Sanctus-Benedictus
Daniel Forró
(*1958)
Variace na starý chorál
Tomáš Pálka
(*1978)
Pater III
Lukáš Sommer
(*1984)
Missa brevis
Kyrie – Gloria – Sanctus – Credo – Benedictus – Agnus Dei
Více o varhanách
Zpět na všechny koncerty