Poděkování za úrodu

27. 9. 2020 v 09:00
kostel sv. Linharta
Kdousov

Na koncertě v rámci festivalu „Silberbauerovo hudební Podyjí“ vystoupí titulární varhaník katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a profesor brněnské konzervatoře Petr Kolař.

Koncert se koná v rámci česko-rakouského mezinárodního hudebního festivalu „Silberbauerovo hudební Podyjí“, který si bere za své jméno znojemského barokního stavitele varhan, který působil v oblasti Podyjí/Thayatal a přispívá k znovuobjevení jeho jména širší veřejnosti jak na Jižní Moravě, tak v Dolním Rakousku.
Událost na Facebooku

Účinkující

 • V letech 1982 až 1988 studoval varhanní hru na Konzervatoři v Brně u Vratislava Bělského, později u Zdeňka Nováčka. Poté pokračoval ve studiu na JAMU v Brně, ve třídě prof. Aleny Veselé. Během studií se aktivně zúčastnil interpretačních kurzů u prof. Martina Haselblöcka v Lübecku, Stanislava Hellera a Michaela Radulescu ve Vídni. Upozornil na sebe také úspěchy na několika varhanních soutěžích (1986 Opava II. cena, 1988 Brno II. cena, 1989 Pražské jaro III. cena, 1991 Deventer I. cena)

  Po ukončení studií v létech 1993 – 2000, začal vyučovat varhanní hru a improvizaci na Oddělení duchovní hudby JAMU v Brně. Od roku 2000 je pedagogem hry na varhany a improvizace na Konzervatoři v Brně. Pravidelně spolupracuje s Filharmonií Brno, různými komorními ansámbly a sbory. Sólově vystupuje doma a v zahraničí (Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Itálie, Španělsko, Kypr, Francie, Lucembursko, Finsko, Malta, Vatikán, Čína).

  Po celou svoji hudební kariéru se věnuje práci s pěveckými sbory. V období 1995 – 2002 je angažován v Národním divadle v Brně, kde na pozici sbormistra Zpěvohry, nastudoval více jak 20 operet a muzikálů. V roce 2001 se stává sbormistrem Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská a dirigentem Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla. V roce 2014 zakládá Brněnský katedrální sbor MAGNIFICAT.

  Rozvíjí spolupráci v oblasti duchovní hudby s představiteli hudby významných středoevropských chrámů (Dóm Salzburg, Nikolaikirche Leipzig, Dóm Bratislava, Katedrála Olomouc). Od roku 2000 je členem předsednictva Musica sacra. Realizoval několik Cd nosičů. Nejnovějším Cd nosičem s dirigentským výkonem, je nahrávka původní verze České mše vánoční „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby a Missa pastoralis in D Jana Antonína Koželuha. Nejnovější Cd varhanní je: Mathisovy varhany jezuitského chrámu v Brně.

  V létech 1990 až 1997 působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Od roku 1998 zastává funkci ředitele kůru a varhaníka v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Během návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně v roce 2009, dirigoval hudbu při slavnostní papežské bohoslužbě na místním letišti.

  Za své působení v oblasti duchovní hudby obdržel v roce 2017 Medaili sv. Cyrila a Metoděje, v roce 2019 obdržel cenu Johann-Wenzel-Stamitz Pries, uměleckého sdružení Esslingen.

  www.hudba-petrov.cz

Vstupné

Vstupné dobrovolné

Program

Jan Zach
(1713–1773)
Preludium a fuga c moll
Heinrich Bach
(1545–1572)
Chorální předehra „Da Jesus an dem Kreuze stund“
Thomas Arne
(1710–1778)
Sonáta in F
Andante—Allegro
Johann Sebastian Bach
(1685–1750)
Siciliana
Maurice Greene
(1695–1755)
Voluntary No.1 in G
Anonym
Fuga a moll
Jan Pieter Sweelinck
(1562–1621)
Variace „Unter der Linden grüne“
František Xaver Brixi
(1732–1771)
Preludium a fuga C dur
Jakob Zupan
(1734–1810)
Allegro
Johann Kellner
(1705–1772)
Preludium C dur

Místo

Kostel svatého Linharta se nachází se v centru obce Kdousov, je to farní kostel římskokatolické farnosti Kdousov. Pozdně barokní jednolodní chrám je chráněn jako kulturní památka České republiky.HistorieKostel byl postaven na místě, kde dle průzkumů stál zřejmě původní kostel asi z doby kolem 11. či 12. století. První písemná zmínka o obci i o kostelu pochází z roku 1342. V roce 1597 byl kostel i s obcí prodán kolegiální kapitule sv. Mořice v Kroměříži. Kostel v dnešní podobě nechal vystavět farář Karl Poisl, před jeho stavbou však stihl ještě dokončit přestavbu farní budovy v Kdousově, poté nechal postavit také kostel svaté Kateřiny v blízkých Slavíkovicích - zvolil zřejmě stejného architekta (Matyáš Kirchmayer) jako pro kostel svatého Linharta, který nechal vybudovat hned po dostavění kostela ve Slavíkovicích - tj. od roku 1749, do své smrti však vybudoval stavbu pouze do výšky jednoho sáhu, zemřel v roce 1753. Další farář ve stavbě pokračoval, byl jím Ignác Soukup, který architekturu studoval snad přímo u Matyáše Kirchmayera. První písemná zmínka o novém kostele pochází však až z roku 1766, stavba měla však trvat od roku 1753 do roku 1763. Kostel pak byl vysvěcen 2. července 1767. V roce 1997 pak byly opraveny a nově požehnány kostelní varhany a v roce 2011 byl kostel nově vymalován.

Více o varhanách
Zpět na všechny koncerty