Varhanní koncert — 4 ruce 4 nohy

30. 10. 2021 v 19:00
Dominikánský kostel Povýšení sv. Kříže
Znojmo

Na znojemském koncertě II. ročníku mezinárodního hudebního festivalu „Silberbauerovo hudební Podyjí“ vystoupí dva vynikající varhaníci ze Slovenska. Marek Vrábel, profesor a ředitel církevní konzervatoře v Bratislavě spolu s varhanicí Marietou Puhovichovou rozezní varhany dominikánského kostela 4 ruční hrou. Na koncertě zazní díla L. v. Beethovena, J. Haydna, L. Vierna a dalších.

Účinkující

 • Marek Vrábel patrí k najvýraznejším reprezentantom slovenského organového umenia. Na VŠMU v Bratislave absolvoval v roku 1998 hru na organe u Jána Vladimíra Michalka. V rámci zahraničných majstrovských interpretačných kurzov si svoje vzdelanie ďalej rozširoval u Jeana Guillou, Susan Landale a Reitze Smitsa. V doktorandskom štúdiu na VŠMU ho viedli Ivan Sokol a Ján Vladimír Michalko.

  Je držiteľom niekoľkých národných i medzinárodných cien a diplomov z rôznych prehliadok a súťaží. Poslednými oceneniami boli Cena Sebastian od Ars ante portas za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha, Cena Fra Angelica Rady KBS za osobný prínos do kresťanských hodnôt v hudobnom umení na Slovensku a Cena Frica Kafendu Hudobného fondu za výnimočné interpretačné výkony a sústavnú prezentáciu slovenskej organovej tvorby doma i v zahraničí.

  Ako sólista vystúpil so Štátnou filharmóniou Košice pod taktovkou Bystríka Režuchu, Stanislava Macuru a Mariána Vacha, so Štátnym komorným orchestrom v Žiline s Róbertom Stankovským, so Slovenskou filharmóniou pod vedením Ondreja Lenárda, Vladimíra Válka, Petra Feranca, Emmanuela Villauma a Petra Altrichtera.

  Na Slovensku a v zahraničí úspešne uskutočnil vyše 190 samostatných recitálov a na svojom konte má doteraz 74 zahraničných koncertných ciest v 20 európskych a ázijských štátoch na rôznych prestížnych organových festivaloch: (Bern, Brašov, Budapešť, Bukurešť, Caen, Frankfurt nad Mohanom, Helsinki, Katowice, Kišiňov, Krakov, Lahti, Ľubľana, Ľublin, Mníchov, Praha, Sibiň, Štokholm, Tampere, Taškent, Varšava, Viedeň ...)

  Je vyhľadávaným komorným hráčom a spolupracuje s mnohými významnými slovenskými aj zahraničnými umelcami. Nahral 7 CD, okrem iného pre Diskant kompletné sólové organové dielo Štefana Németha-Šamorínskeho.

  Je činný aj v oblasti publicistiky. Pravidelne premiérovo uvádza diela súčasných slovenských skladateľov, napr. Ľuboša Bernátha, Norberta Bodnára, Petra Breinera, Ivana Hrušovského, Víťazoslava Kubičku, Milana Nováka, Marka Piačeka a ďalších. Viacerí skladatelia mu svoje diela aj venovali. V rámci doktorandských koncertov uviedol v Slovenskom rozhlase slovenské premiéry organových diel Petra Ebena. Nahráva pre RTVS, ČT, vydavateľstvo MSP Records, Inedita Austria, Diskant a iné.

  Je riaditeľom Bratislavského organového festivalu a členom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS. Zasadá v porotách medzinárodných organových súťaží. Jeho študenti získali viacero prestížnych zahraničných ocenení. Od roku 1997 vyučuje organovú hru na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ.

 • Marieta Puhovichová (rod. Demeterová) sa narodila vo Vranove nad Topľou. Hudobné vzdelanie získala na Konzervatóriu v Košiciach, kde paralelne vyštudovala dva hlavné odbory - hru na organe u Emílie Dzemjanovej a hru na klavíri u Judity Debreovej. Po skončení konzervatória pokračovala v štúdiu na Vysokej škole múzických umení v triede doc. Imricha Szaboa a neskôr u Prof. Ferdinanda Klindu. V roku 2007 sa zúčastnila študijného pobytu na Hochschule für Musik v nemeckom meste Detmold pod vedením prof. Gerharda Weinbergera a Tomasza A. Nowaka. V roku 2009 ukončila magisterské štúdium odboru hra na organe na VŠMU u prof. Jána Vladimíra Michalka. V roku 2012 absolvovala doktorandské štúdium na HTF VŠMU v Bratislave (Prof. J. V. Michalko).

  V rámci štúdii si svoje vzdelanie rozširovala aj aktívnou účasťou na mnohých interpretačných kurzoch na Slovensku aj v zahraničí pod vedením renomovaných osobností ako napr. J. Guillou, O. Latry, M. Sander, J. Tůma, M. Melcová, Ph. Lefevre, B. van Oosten. V roku 2010 sa zúčastnila medzinárodného projektu „Akademie historische Orgel in Suddeutschland“ ktorý sa konal v Nemecku (Arnstadt, Maihingen, Würzburg) pod vedením Ch. Bosserta, M. Kaufmana, L. Fassanga a i.. V roku 2011 účinkovala v rámci projektu Accentus Musicalis v Eisenstadte (Rakúsko) so súborom pre starú hudbu Musicou Aeternou.

  Absolvovala množstvo sólových a komorných koncertných vystúpení na Slovensku a v zahraničí (napr. Nemecko, Rakúsko, Maďarsko). V súčasnosti vyučuje na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a pôsobí ako korepetítorka zboru Cantilena.

  Spoločne s Marekom Vráblom a manželom Martinom Puhovichom založila občianské združenie ORGANyBOF, ktoré prevzalo organizáciu hudobných festivalov Slovenské historické organy a Bratislavský organový festival.

Vstupné

Vstupné dobrovolné

Program

Mikuláš Moyzes
(1872–1943)
Slávnostná predohra
MP
Alexandre-Pierre-François Boëly
(1785–1858)
Offertoire pour le jour de Pâques, op.38
MV
Štefan Németh-Šamorínsky
(1896–1975)
Bagatelle, Basso ostinato
Andrej Očenáš
(1911–1995)
Ľudové pastorálie zo Seliec
Johann Gottfried Walther
(1684–1748)
Concerto del Signor Torelli Nr.6
Allegro MP
Louis Vierne
(1870–1937)
24 Pièces en style libre, op. 31, Livre II
Postlude Lied Carillon de Longpont MV
Johann Georg Albrechtsberger
(1736–1809)
Präludium und Fuge in C dur
Ludwig van Beethoven
(1771–1827)
Adagio für die Flötenuhr
Joseph Haydn
(1732–1809)
Partita in F major
Více o varhanách
Zpět na všechny koncerty