O festivalu

Josef Silberbauer

Stěžejním propojovacím prvkem mezi koncerty festivalu jsou varhany od stavitele Josefa Silberbauera, který působil jako varhanář ve Znojmě. Většina jeho nástrojů se nachází na Znojemsku a v Dolním Rakousku. Marginální část koncertů bude realizována právě na Silberbauerovy varhany, které svou kvalitou dosahují srovnatelné úrovně s vrcholným německým varhanářstvím.

Narodil se v Dyjákovicích 3.3. 1734. Vyučil se u znojemského varhanáře Ignáce Floriána Casparida. Bydlel ve Znojmě v domě č. 463, kde také vybudoval svoji varhanářskou dílnu. Vyučil se u něj varhanář Ignác Reinold, který po smrti Silberbauera dílnu převzal. Po Reinoldově smrti ji vlastnil i jeho žák Benedikt Latzl. J. Silberbauer oslepl při stavbě varhan v rakouském Stoitzendorfu v roce 1805 a v roce 1807 zemřel ve Znojmě.

Opus Organum z.s.

Spolek Opus Organum sdružuje příznivce se zájmem o varhanní nástroje a napomáhá tak vzdělávání v této oblasti. Spolek podporuje mezinárodní spolupráci v umělecké oblasti, a to s důrazem na varhanní uměleckou činnost. Klade si za cíl podporovat mladé talentované děti a pomáhat jim postupně se integrovat do koncertního vystupování.

Spolek má též charitativní cíl, přispívání a hledání finančních prostředků na opravy varhan nejen Josefa Silberbauera. Organizuje koncerty pro dobročinné účely. Festival je přirozeným vyústěním a zužitkováním těchto aktivit.