Prolog festivalu

18. 8. 2024 v 15:30
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Rancířov

Událost na Facebooku

Účinkující

  • Česká varhanice a hudební manažerka, která se soustavně věnuje sólové koncertní činnosti, vystupuje pravidelně na koncertech i festivalech v České republice, Německu, Rakousku, Polsku, Itálii a Francii, ale vrací se i do USA a do Japonska. Ve vlasti spolupracuje také s mnoha sólisty, orchestry a barokními ansámbly, od Symfonického orchestru Českého rozhlasu a orchestru Národního divadla v Praze přes Karlovarský symfonický orchestr a Komorní filharmonii Pardubice až k souborům Capella Regia Praha, Barocco sempre giovane a Ensemble 18+. Její repertoár zahrnuje hudbu všech stylových období od renesance až po současnou tvorbu. Důležitým základním kamenem jejího repertoáru je česká varhanní tvorba, do svých programů české autory vkládá vždy, o to víc v cizině. Zařadila se k výrazným osobnostem české hudební scény. Hru na varhany vystudovala na Pražské konzervatoři u Jana Hory, na Akademii múzických umění u Jaroslava Tůmy a dále ještě na Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartholdy v Lipsku; tam byli jejími pedagogy varhaník Stefan Engels a cembalista Tobias Schade. Během studia se zúčastnila řady mistrovských kurzů, mimo jiné pod vedením Haralda Vogela, Martina Sandera, Lorenza Ghielmiho, Oliviera Latryho nebo Ludgera Lohmanna. V současné době se zabývá rozsáhlým nahrávacím projektem „Historické varhany Karlovarského kraje“. Série CD vychází u společnosti ARTA Records. Je zakladatelkou a dramaturgyní Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera a Karlovarských varhanních večerů. Od června 2021 působí jako ředitelka Karlovarského symfonického orchestru.
  • Na Pražské konzervatoři vystudovala klasický zpěv ve třídě J. Krásové a skladbu u E. Douši. V roce 2022 dokončila doktorské studium skladby na Akademii múzických umění v Praze pod vedením J. Filase a M. Rataje. Mezi lety 2003-2009 působila jako sólistka Moravského divadla Olomouc, kde nastudovala řadu rolí (Gilda, Manon, Julie, Zuzanka, Terinka, Constance ad.) V téže době rovněž koncertovala v Německu a Rakousku a vystupovala s předními českými orchestry. Od roku 2009 systematicky zaměřuje svou pozornost na oblast komorní hudby, v níž se věnuje především interpretaci vokálních skladeb 20. a 21. století. Kromě vlastní tvorby uvádí na koncertní pódia díla mnoha současných českých autorů a oživuje méně známou světovou tvorbu. V roce 2011 založila trio Morgenstern Ensemble. Vedle této oblasti se zabývá interpretací hudby baroka a klasicismu. Jako autorka se věnuje zvláště tvorbě pro lidský hlas (písně, melodramy). Ve výběru textů dlouhodobě sleduje témata války, lásky a smrti, jež považuje za svůj nejhlubší inspirační zdroj. Od roku 2014 pedagogicky působí na Pražské konzervatoři. Je členkou Umělecké Besedy.
  • Soustavně se věnuje nejen sólové, ale také komorní hře. S příchodem nového tisíciletí opustil svůj post na místě koncertního mistra SKO a věnuje se plně sólové, komorní a pedagogické činnosti; od roku 2000 předává své zkušenosti mladým violoncellistům jako profesor violoncellové hry na Konzervatoři v Praze a od roku 2012 vyučuje na HAMU v Praze. Intenzivně se zajímá také o starou hudbu a spolupracuje s cembalistkou Michaelou Kačerkovou na koncertních programech barokní i modernější hudby. V roce 2002 sestavil malý komorní orchestr Camerata Bohemica, kde zastává funkci stálého sólisty a uměleckého vedoucího. V roce 2003 navázal spolupráci s klavíristkou Barborou Sejákovou a houslistkou Danielou Oerterovou v Triu Bergerettes. V této době stál spolu s Vítězslavem Černochem, Danou Truplovou a Vilémem Kijonkou u zrodu souboru Kubelík kvartet. Je častým hostem nahrávacích studií a lektorem domácích i mezinárodních kursů. Violoncellista hraje střídavě na nástroje signované: "Pietro Zanetto di Brescia 1686" a "Karel Josef Dvořák, Praha 1929", jako barokní používá nástroj českého anonyma z 18.stol. a moderní hudbu provozuje na nová violoncella mistra Radka Herouta (2003 a 2007).

Vstupné

Vstupné dobrovolné

Program

Georg Muffat
(1653–1704)
Toccata Settima
Johann Sebastian Bach
(1685–1750)
Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 61 "Öffne dich, mein ganzes Herze"
Antonio Caldara
(1670–1736)
Sonáta D dur pro violoncello a basso continuo
Francesco Durante
(1684–1755)
Vergin, tutto amor
Johann Sebastian Bach
(1685–1750)
Suita pro violoncello č. 1 G dur BWV 1007
Johann Sebastian Bach
(1685–1750)
Matoušovy pašije, BWV 244 "Ich will dir mein Herze schenken"
Johann Caspar Ferdinand Fischer
(1746–1656)
Chiacconna in F
Bohuslav Matěj Černohorský
(1742–1684)
Regina Coeli
Georg Friedrich Händel
(1685–1759)
Arioso "Dank sei dir, Herr"

Místo

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Rancířově, založený v roce 1257 rodem Ranožírů, prošel historickým vývojem od gotické opevněné kaple do pozdně barokní stavby. Po požáru v 18. století byl přestavěn do rokokového stylu pod vedením řeholníka Augusta Kienmayera. Kostel, typický svou pozdně barokní architekturou, se nachází na Rancířovském potoce. Jeho vstup zdobí sochy a kříž, zatímco věž, upravená po požáru, nese stopy původní obranné funkce. Interiér zdobí mramorový sloupový oltář, fresky a barokní sochy. Barokní varhany v kostele, vyrobené Ignácem Floriánem Casparidesem kolem roku 1765, jsou umístěné na kůru zdobeném zlacenými pilastry a andělíčky.

Více o varhanách
Zpět na všechny koncerty